Google Fusion Tables

1

Gebruik Google Fusion tables om data te verwerken en vervolgensĀ datavisualisaties te maken, zoals grafieken en kaarten, die je achteraf makkelijk kan embedden op andere sites.

Voorbeeld Tutorial 1Ā Tutorial 2

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page