Infogr.am

0

Met Infogr.am maak je snel en eenvoudig een infografiek op basis van een vooraf bepaald sjabloon. Plug and play! De grafieken van Infogr.am zijn mooier dan die van Datawrapper, maar qua lay-out passen ze niet in elke website.

Voorbeeld Tutorial

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page